Activele care circulă în sistemul de plăți banii reprezintă creanțe asupra guvernului moneda metalica , asupra băncii centrale bancnotele sau fondurile bănești din evidențele băncii centrale, adică moneda scripturală și asupra instituțiilor bancare depozitele bancare.

Servicii electronice

Prohibiție — interdicție de a importa sau de a exporta un produs. Condiţiile se stabilesc în mod individual şi ca scop, termen, volum. Evaluare — operație de cuantificare, de măsurare în expresie valorică, a resurselor materiale, a bunurilor create, a cheltuielilor de muncă înmagazinate în produse sau în servicii come eseguire un breve trade su criptovaluta și a altor activități economice. Site-ul www. Eng - consulting.

Du wurdest vorübergehend blockiert

Eng - syndicated loan. Pentru importator cumpărătoracreditivul constă dintr-o dipoziție de plată irevocabilă, în favoarea exportatorului, condiționată de prezentarea de către beneficiar la banca sa, a documentelor. Proportia fiecaror cupiuri in volumul numerarului ce se pune in circulatie se stabileste de Banca Nationala, in functie de nevoile circulatiei banesti. Preț de subscripție — prețul de vînzare al acțiunilor noi emise și care se oferă numai acționarilor existenți care doresc să-și exercite dreptul de preempțiune.

Account Options

Vă rugăm să vă exprimați opțiunea cu privire la fișierele de tip cookie. În general în procesul circulației, titularii conturilor pot transforma disponibiltățile lor din conturi în numerar. Risc — pericol posibil, eveniment viitor dar nesigur, care poate aduce daune. Eng - terms of trade. Proprietar — persoană căreia îi aparține dreptul de a poseda bunurile, de a le folosi și a le administra.

MAIBank Mobile Banking

Depozitele pot fi în lei şi valută şi se constituie în baza unei convenţii scrise între bancă şi client în care se prevăd suma, perioada şi dobânda, inclusiv modalitatea de plată a acesteia. Prin intermediul unei ample repartizări geografice, pe monede, pe sectoare economice și pe întreprinderi se caută obținerea unei compensări maxime a riscurilor. La scadenţă depozitul şi dobânda se transferă în contul curent, dacă nu există o clauză de reînnoire automată.

Componenţa resurselor atrase ale băncii

Comandă — cerere de livrare a unei mărfi su de executare a unui serviciu, specificând cantitatea, prețurile, termenele de execuție și de achitare. Mai mult de În caz de insolvabilitate creditorul poate cere vânzarea prin licitație a imobilului ipotecat, iar din prețul obținut să-și rețină suma împrumutată, împreună cu dobânda și cheltuielile prilejuite de vânzare și de judecată.

Resursele procurate pe piaţa interbancară

Eng - accountation, contract. Reieşind din funcţia de intermediere financiară băncile comerciale nu pot să-şi desfăşoare activitatea de creditare fără a atrage resurse financiare de la populaţie şi agenţi economici firme, alte bănci comerciale, banca centrală.